กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธี เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒

18 November 2019
 กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธี เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ นำโดยนางชุติมา โอพั่ง นักบัญชีระดับ ๑๐ กองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม...

โรงไฟฟ้ากระบี่ฝึกซ้อม แผนฉุกเฉินอัคคีภัย ED.2 บริเวณท่าเทียบเรือคลังน้ำมัน ของ กฟผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

18 November 2019
โรงไฟฟ้ากระบี่ฝึกซ้อม แผนฉุกเฉินอัคคีภัย ED.2 บริเวณท่าเทียบเรือคลังน้ำมัน ของ กฟผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณคลังน้ำมันบ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แผนกบริหารท่าเรือ โรงไฟฟ้าภาคใต้ (หบทต-ฟ.) ได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ที่คว...

ต้อนรับคณะสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา เยี่ยมชม..การดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่

13 November 2019
ต้อนรับคณะสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา  เยี่ยมชม..การดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ บรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า...

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมชุมชน ทอดกฐินสามัคคีวัดธรรมาวุธสรณาราม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

13 November 2019
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมชุมชน  ทอดกฐินสามัคคีวัดธรรมาวุธสรณาราม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ นำโดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ และพุทธ...

กฟผ.กระบี่ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชน โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า

11 November 2019
กฟผ.กระบี่ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพชุมชน  โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า ให้กับกลุ่มเพาะเห็ดนาง...

โรงไฟฟ้ากระบี่ สนับสนุนกำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือ ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองรั้ว

11 November 2019
โรงไฟฟ้ากระบี่ สนับสนุนกำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือ  ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองรั้ว

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ในกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศลมัสยิดบ้านไร่ใหญ่

11 November 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่   ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศลมัสยิดบ้านไร่ใหญ่

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่...

ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมชุมชน ทอดกฐินสามัคคี วัดคลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

11 November 2019
ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมชุมชน ทอดกฐินสามัคคี วัดคลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ นำโดย นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ใ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะครู นักเรียน เยี่ยมชม

11 November 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะครู นักเรียน เยี่ยมชม

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จำนวน ๓๕๘ คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ. เช่น ประวัติการกำเนิดไฟฟ้าใน...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ร่วมแสดงความยินดีกับ พลังงานจังหวัดกระบี่ คนใหม่

11 November 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่  ร่วมแสดงความยินดีกับ พลังงานจังหวัดกระบี่ คนใหม่

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะเข้าม...

โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมต้อนรับทีมนักปั่นจักรยาน “งานสานสัมพันธ์ สามัคคีชุมชน ครั้งที่ ๓”

30 October 2019
โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมต้อนรับทีมนักปั่นจักรยาน “งานสานสัมพันธ์ สามัคคีชุมชน ครั้งที่ ๓”

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายจินดา เฉิดโฉม หัวหน้าแผนกบริหารท่าเรือ โรงไฟฟ้ากระบี่และคณะ ให้การต้อนรับคณะนักปั่นจักรยาน กิจกรรม“งานสัม...

โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่

30 October 2019
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ (ภาคเช้า) กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ นำเกษตรกรเข้าร่วมโครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน หลักสูตร "ทางรอดเกษตรกรสวนปาล์มในยุควิกฤตราคาผลผลิตตกต่ำ" ณ ห้องประชุมศูนย์วิจ...

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint