โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะผู้ประสานเครือข่ายชุมชน พื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

20 July 2020
โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะผู้ประสานเครือข่ายชุมชน พื้นที่ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะปู หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมกับ แผนกบริหารท...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ มอบฉากกั้นอะคริลิคและเครื่องกดเจลอนามัยล้างมืออัตโนมัติให้ รพ.สต.ทุกพื้นที่ในอำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่

20 July 2020
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ มอบฉากกั้นอะคริลิคและเครื่องกดเจลอนามัยล้างมืออัตโนมัติให้ รพ.สต.ทุกพื้นที่ในอำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้พร้อมคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงานกฟผ.กระบี่มอบฉากกั้นอะคริลิคป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อโรค จำนวน14 ชิ้นและเครื่องกดเจลอนามัยล้าง...

กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตลิ่งชันประจำปี ๒๕๖๓

20 July 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ตลิ่งชันประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ตลิ่งชัน ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่ง กศน.ตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดขึ้น...

โรงไฟฟ้ากระบี่ สนับสนุนกำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือ ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองรั้ว

20 July 2020
 โรงไฟฟ้ากระบี่ สนับสนุนกำลังคนและอุปกรณ์เครื่องมือ     ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านคลองรั้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ และคณะผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อสังคม นำอุปกรณ์เครื่...

โรงไฟฟ้ากระบี่ มอบอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองเขม้า

20 July 2020
โรงไฟฟ้ากระบี่ มอบอุปกรณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองเขม้า

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ และนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ...

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการจัดงานการกุศล ระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร

20 July 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการจัดงานการกุศล ระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งสาคร

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ. กระบี่ มอบเช็คเงินสดจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับโ...

โรงไฟฟ้ากระบี่ ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินน้ำมันรั่วไหลจากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓

08 June 2020
โรงไฟฟ้ากระบี่ ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินน้ำมันรั่วไหลจากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีน้ำมันรั่วไหลจากระบบท่อส่งน้ำมัน ของกฟผ. โดยสมมติเหตุการณ์ ขณะทำการ สูบ-ถ่าย น้ำมัน จากคลังน้ำมันบ้านคลองรั้ว ไปยัง โรงไ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ สนับสนุนกิจกรรมวิทยุรวมการเฉพาะกิจ “กระบี่ปลอดภัยช่วงโควิด-๑๙”

08 June 2020
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ สนับสนุนกิจกรรมวิทยุรวมการเฉพาะกิจ “กระบี่ปลอดภัยช่วงโควิด-๑๙”

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงานมอบเช็คเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้กับชมรมสื่อมวลชนจัง...

กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

08 June 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ นำโดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรา...

กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

08 June 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีพระ...

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการจัดงานการกุศลระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะปู

08 June 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการจัดงานการกุศลระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะปู

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ. กระบี่ มอบเช็คเงินสดจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเร...

กฟผ.กระบี่ ร่วมถวายปัจจัย ทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักสงฆ์บ้านทุ่งสาคร

08 June 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมถวายปัจจัย ทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักสงฆ์บ้านทุ่งสาคร

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ. กระบี่ ถวายปัจจัย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้กับสำนักสงฆ์บ้านทุ่งสาคร หมู่ที่ ๔ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนื...

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint