การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ร่วมสนับสนุนของรางวัล งานแข่งขันกีฬาประเพณีวันสารทเดือนสิบสัมพันธ์ อบต.โคกยาง

19 August 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ร่วมสนับสนุนของรางวัล งานแข่งขันกีฬาประเพณีวันสารทเดือนสิบสัมพันธ์ อบต.โคกยาง

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบผ้าขนหนู จำนวน ๗๐ ผืน ให้กับองค์การบริหารส่...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๓

19 August 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่  ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๓

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๓ จำนวน ๑๐๐ คน โอกาสที่สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะพัฒนาทร...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมกีฬา “เหลืองกระบี่เกมส์”

19 August 2019
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่  ร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมกีฬา “เหลืองกระบี่เกมส์”

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องพระนาง ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาช...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” งานวันสตรีไทยอำเภอเหนือคลอง ประจำปี ๒๕๖๒

19 August 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่   ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” งานวันสตรีไทยอำเภอเหนือคลอง ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน ๗๒๐ ขวด ให้กับคณะกรรมก...

กฟผ.กระบี่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับนักเรียนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่

19 August 2019
 กฟผ.กระบี่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับนักเรียนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชุมชนรอบโรง...

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุน การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ “ราชสีห์เหนือคลองคัพ ครั้งที่ ๖” ประจำปี ๒๕๖๒

19 August 2019
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุน การแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์     “ราชสีห์เหนือคลองคัพ ครั้งที่ ๖” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามกีฬาฟุตบอล หน้าที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง กฟผ.กระบี่ โดยนายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำห...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง

19 August 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” ให้กับหน่วยงานต่างๆ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

15 August 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวช...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

15 August 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่  ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่มีฐานปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พร...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน

15 August 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่  ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานของจังหวัดกระบี่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงค...

ร่วมสนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาชุมชน นักศึกษา มอ.หาดใหญ่

08 August 2019
  ร่วมสนับสนุนโครงการค่ายพัฒนาชุมชน นักศึกษา มอ.หาดใหญ่

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นางสาวมนต์ประไพ หิรัญบูรณะ วิทยากรระดับ ๕ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ร่วมสนับสนุนงานแข่งขันกีฬาประเพณี “เหนือคลองเกมส์ ครั้งที่ ๒๒”

08 August 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่  ร่วมสนับสนุนงานแข่งขันกีฬาประเพณี “เหนือคลองเกมส์ ครั้งที่ ๒๒”

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กฟผ.กระบี่ โดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีของชาวอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ภายใต้ชื...

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint