ติดต่อฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลเหนือคลอง
โทร 081-4806830 หรือ 075-691801 ต่อ 107 (ในวันและเวลาราชการ)

ที่มา : https://www.facebook.com/Funsuayfapha/

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ เครือข่ายเยาวชน

31 March 2021
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ เครือข่ายเยาวชน

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปากหรา หมู่ที่ ๕ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่รอ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ เครือข่ายเยาวชน

29 March 2021
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ เครือข่ายเยาวชน

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปากหรา หมู่ที่ ๕ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่รอ...

กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้พิการตำบลคลองขนาน

29 March 2021
กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้พิการตำบลคลองขนาน

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายนิติ ปัทมาคมสัน วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ปฏ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์อบรมจริธรรมฯ

29 March 2021
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา ศูนย์อบรมจริธรรมฯ

วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายกฤษณชัย ไสไทย หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้ากระบี่ (งรป-อฟภ.) นำทีมฟุตบอลโรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรร...

ประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตาม ตรวจสอบฯผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่

15 February 2021
ประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตาม ตรวจสอบฯผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายไพโรจน์ แก้วสวน พลังงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกร...

กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นำศาสนา ปีที่ ๑๗

15 February 2021
กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้นำศาสนา ปีที่ ๑๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ โดยนายวิภู พิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายนิติ ปัทมาค...

กฟผ.กระบี่ สนับสนุนของรางวัล งานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๔

15 February 2021
กฟผ.กระบี่ สนับสนุนของรางวัล  งานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๔

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายนิติ ปัทมาคมสัน วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุ...

กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

15 February 2021
กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ นำโดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน...

โครงการแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๖๓

15 February 2021
โครงการแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขนาน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแพทย์...

กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

04 February 2021
กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างๆ จำนวน ๒๗๘ คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ. เช่น ประวัติการกำเนิดไฟฟ้าในประเทศไทย ขั้นตอนในการผลิต...

กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะเลี้ยงและแปรรูปเห็ด หมู่ ๒ บ้านห้วยโสก

04 February 2021
กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะเลี้ยงและแปรรูปเห็ด หมู่ ๒ บ้านห้วยโสก

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายนิติ ปัทมาคมสัน วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ และผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมเป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบเงิน จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ให้ก...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ร่วมกิจกรรมระดมทุน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองเขม้า

04 February 2021
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ร่วมกิจกรรมระดมทุน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองเขม้า

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านคลองเขม้า หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายกฤษณชัย ไสไทย...

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint