กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี รับการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

12 October 2020
กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี รับการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายฉัตรชัย เอียดนุสรณ์ วิศวกรระดับ ๙ กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นา...

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนชุมชนจัดทำ “จาด”งานทำบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๓

12 October 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนชุมชนจัดทำ “จาด”งานทำบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายพัฒนันท์ รัศมิทัตช่างระดับ ๗ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบเงิน จำนวน ๕,...

กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิทยากรอบรม“โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ อบต.ห้วยยูง”

12 October 2020
กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิทยากรอบรม“โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ อบต.ห้วยยูง”

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่นายไพโรจน์ เทียนทอง เลขานุการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายใ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ ตาม EIA

12 October 2020
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ ตาม EIA

ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๒-๖ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ฝ่...

กฟผ.กระบี่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ให้กับนักเรียนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่

12 October 2020
กฟผ.กระบี่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ให้กับนักเรียนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ร่วมกิจกรรม..โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๓

12 October 2020
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ร่วมกิจกรรม..โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่...

กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้“หนี่งในดวงใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

12 October 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้“หนี่งในดวงใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการป...

โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะชุมชน ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

12 October 2020
โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะชุมชน ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้ากระบี่ นำโดยนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพัน...

โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะผู้ประสานเครือข่ายชุมชนพื้นที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

12 October 2020
โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะผู้ประสานเครือข่ายชุมชนพื้นที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมกับแผ...

กฟผ.กระบี่ นำชุมชนศึกษาดูงาน“แนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

12 October 2020
กฟผ.กระบี่ นำชุมชนศึกษาดูงาน“แนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ กฟผ.กระบี่ โดยผู้ปฏิบัติงาน หชฟภ-ย. ได้นำชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ หมู่ ๑ ต.ตลิ่งชันอ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ กลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่ง...

กฟผ.กระบี่ ต้อนรับ คณะ คพรฟ. คพรต.และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ เยี่ยมชมกิจการ

05 October 2020
กฟผ.กระบี่ ต้อนรับ คณะ คพรฟ. คพรต.และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ เยี่ยมชมกิจการ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นายวิภู พิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ และคณะ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.)...

กฟผ.กระบี่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนตำบลคลองขนาน“เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓”

05 October 2020
กฟผ.กระบี่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนตำบลคลองขนาน“เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓”

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับ อบต.คลองขนาน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สภ.คลองขนาน สถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลู...

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint