โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะผู้ประสานเครือข่ายชุมชนพื้นที่ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

26 March 2020
โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะผู้ประสานเครือข่ายชุมชนพื้นที่ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ปฏิบัติงาน แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมกับแผนกสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ลงพื้นที่ พบปะผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชน ในพื้นที่ตำบลปกาสัย อำเภ...

กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรม"งานสานสัมพันธ์วัน ฟ้า - แดง ครั้งที่ ๑๑"

26 March 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรม"งานสานสัมพันธ์วัน ฟ้า - แดง ครั้งที่ ๑๑"

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กฟผ.กระบี่ โดย นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน...

โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การช่วยเหลือชุมชน กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรบ้านคลองรั้ว

26 March 2020
โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การช่วยเหลือชุมชน กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรบ้านคลองรั้ว

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ โดยผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาเครื่องกล กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้นำอุปกรณ์ที่บดเครื่องแกงของกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรบ้านคลองรั้ว...

โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่ทำแผนที่ชุมชน (SOCIAL MAPPING)

26 March 2020
โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่ทำแผนที่ชุมชน (SOCIAL MAPPING)

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้ากระบี่ นำโดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมด้วยผู...

โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะชุมชน ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

26 March 2020
โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะชุมชน ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ นำโดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน แผนกสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่และแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรง...

กฟผ.กระบี่ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียน

26 March 2020
กฟผ.กระบี่ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ปลดประจำการแล้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำ...

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง วัดคลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

26 March 2020
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง วัดคลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ได้สนับสนุนรถกระเช้าพร้อมผู้ปฏิบัติงาน แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณซุ้มประต...

คณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

26 March 2020
คณะเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ากระบี่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ใหก้ารต้อนรับคณะตา่งๆ จา นวน ๒,๐๕๙ คน เยี่ยมชมการดำ เนินงานของ กฟผ. เช่น ประวัติการก...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ร่วมสนับสนุน “งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๙”

09 March 2020
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ร่วมสนับสนุน “งานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๙”

วันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ นายวิภู พิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน เมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๓๙ และเป็นตัวแทนหน่วยง...

กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้

09 March 2020
กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้

จากเหตุภาวะภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยง ที่จะเกิดไฟป่าขึ้น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนและได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเ...

กฟผ.กระบี่ นำชุมชนศึกษาดูงาน“แนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

09 March 2020
กฟผ.กระบี่ นำชุมชนศึกษาดูงาน“แนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้นำชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ หมู่ ๒ บ้านห้วยโสกและหมู่ ๓ บ้านคลองหมาก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปุญณดลย์ ฟาร...

กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิทยากรโครงการชีววิถีฯ“กิจกรรมจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะในโรงเรียน”

06 March 2020
กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิทยากรโครงการชีววิถีฯ“กิจกรรมจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะในโรงเรียน”

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กฟผ.กระบี่ ได้สนับสนุนวิทยากร นายไพโรจน์ เทียนทอง เลขานุการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้ากระบี่ บรรยายให้ความรู้เรื่องการประยุต์ใช้ EM...

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint