กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนโครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล “รวมน้ำใจสู่ ศอม.กลางประจำจังหวัดกระบี่(บ้านหนองกก)” ครั้งที่ ๑

17 February 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนโครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล “รวมน้ำใจสู่ ศอม.กลางประจำจังหวัดกระบี่(บ้านหนองกก)” ครั้งที่ ๑

นอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล “รวมน้ำใจสู่ ศอม.กลางประจำจั...

กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ชุมชน“หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”

17 February 2020
กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ชุมชน“หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กศน.ตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ โครงการชีววิถีเ...

กฟผ.กระบี่ ให้การต้อนรับคณะสาธารณสุขอำเภอเหนือคลองดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

17 February 2020
กฟผ.กระบี่ ให้การต้อนรับคณะสาธารณสุขอำเภอเหนือคลองดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โอกาสขอใช้สถานที่ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าก...

โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมการดำเนินงาน

17 February 2020
โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมการดำเนินงาน

วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน หชฟภ-ย.และชมรมผู้สูงอายุ กฟผ.ภาคใต้ ร่วมให้การต้อนรับคณะชุมชนหมู่ที่ ๙ ซอยพิบูลสงค...

งานแข่งขันเปตองการกุศลมัสยิดบ้านเกาะฮั่ง

17 February 2020
งานแข่งขันเปตองการกุศลมัสยิดบ้านเกาะฮั่ง

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” ให้กับมัสยิดบ้านเกาะฮั่ง หมู...

กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ BIG CLEANING DAY “เก็บขยะ ทำความสะอาดชายหาด”

06 February 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ BIG CLEANING DAY “เก็บขยะ ทำความสะอาดชายหาด”

วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (กิจกรรม Big Cleaning D...

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล “เกาะศรีบอยา FUN RUN” ครั้งที่ ๑

06 February 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล “เกาะศรีบอยา FUN RUN” ครั้งที่ ๑

วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านคลองเตาะ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “เกาะศรีบอยา...

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนโครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล “หลังเขา FUN RUN ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑

06 February 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนโครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล “หลังเขา FUN RUN ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑

วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน-วิ่งเพื่อการกุศล “หลังเขา Fun Run ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการมัสยิดบ้านคล...

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างสถานที่ละหมาด โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา

04 February 2020
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างสถานที่ละหมาด โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ มอบเงินร่วมสมทบทุน การจัดงานระดมท...

โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะชุมชน ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

04 February 2020
โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะชุมชน ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ นำโดยนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ นายธันวา การแข็ง หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม และนายอานิตร ชุมเชื้อ ช...

กฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ สพป.กระบี่โครงการห้องเรียนสีเขียว

30 January 2020
กฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ สพป.กระบี่โครงการห้องเรียนสีเขียว

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยนายประจวบ ชัยเพขร หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้า...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ ตาม EIA

30 January 2020
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่ ตาม EIA

ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ได้ดำเนินการจ้าง บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ....

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint