กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน หารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารละหมาดโรงเรียน

07 October 2019
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน หารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารละหมาดโรงเรียน

วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมกิจก...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดปัจฉิมนิเทศโครงการติวเพื่อน้อง ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

07 October 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่  จัดปัจฉิมนิเทศโครงการติวเพื่อน้อง ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการฯและมอบเกียรติบัตร ให้กับน้องๆนักเรียนในระดับชั้...

กฟผ.กระบี่ มอบระบบเครือข่าย SERVER ปลดประจำการ ให้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

07 October 2019
กฟผ.กระบี่ มอบระบบเครือข่าย SERVER ปลดประจำการ ให้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) และคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย SERVER ปลดประ...

กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เดือน กันยายน ๒๕๖๒

03 October 2019
กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม   เดือน กันยายน ๒๕๖๒

เดือน กันยายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถานศึกษา จำนวน ๑๘๖ คน เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆของ กฟผ. เช่น ขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า มาตรการเฝ้าร...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ สนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี ๒๕๖๒

03 October 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ สนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ และนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัม...

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนประเพณี งานทำบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๒

03 October 2019
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนประเพณี งานทำบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ และนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนห...

กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิทยากรอบรม “โครงการพัฒนาระบบการบริการ กำจัดขยะมูลฝอย”

03 October 2019
กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิทยากรอบรม   “โครงการพัฒนาระบบการบริการ กำจัดขยะมูลฝอย”

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภา อบต.คลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายไพโรจน์ เทียนทอง เลขานุการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โรงไฟฟ้ากระบี่และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายใ...

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้้ำใจ กฟผ.” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฟื้นฟูและพัฒนาคลองอินทนิล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

03 October 2019
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้้ำใจ กฟผ.” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฟื้นฟูและพัฒนาคลองอินทนิล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน...

กฟผ.กระบี่ รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ Published: 23 September 2019

25 September 2019
กฟผ.กระบี่ รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่  Published: 23 September 2019

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทน หน่วยงาน กฟผ. เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ ด...

กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

20 September 2019
กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายภราดร ธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้-๒ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ สนับสนุนกิจกรรมชุมชน..หารายได้ปรับปรุงบาลายบ้านแหลมกรวด

20 September 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ สนับสนุนกิจกรรมชุมชน..หารายได้ปรับปรุงบาลายบ้านแหลมกรวด

วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่...

กฟผ.กระบี่ รับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้ มหกรรมวิชาการสู่การสร้างอาชีพ สืบสานศาสตร์พระราชา

20 September 2019
กฟผ.กระบี่ รับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้     มหกรรมวิชาการสู่การสร้างอาชีพ สืบสานศาสตร์พระราชา

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ รับมอบเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้แก่เยาวชน ของ ศูนย์เร...

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint