การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการจัดงานโรงเรียนบ้านคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ “งานรวมน้ำใจสู่คลองรั้ว ครั้งที่ ๓”

25 June 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่   ร่วมสนับสนุนการจัดงานโรงเรียนบ้านคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  “งานรวมน้ำใจสู่คลองรั้ว ครั้งที่ ๓”

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ (กผบต-ฟ.) และนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เ...

รงไฟฟ้ากระบี่ ฝึกซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉิน น้ำมันหกรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน ความรุนแรงระดับ ๒

25 June 2019
รงไฟฟ้ากระบี่ ฝึกซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉิน  น้ำมันหกรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน ความรุนแรงระดับ ๒

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ร่วมกับเรือบรรทุกน้ำมัน จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน น้ำมันหกรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน โดยกำหนดภาวะฉุกเฉิน ความรุนแรงระดับ ๒ ซึ่งเป็นความรุนแรงปานกลาง ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ร่วมสนับสนุนการจัดงานประจำปีโรงเรียนบ้านหาดยาว อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ “ม่วงขาว หาดยาวสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘”

25 June 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ร่วมสนับสนุนการจัดงานประจำปีโรงเรียนบ้านหาดยาว อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  “ม่วงขาว หาดยาวสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘”

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพัฒนันท์ รัศมิทัต ช่างระดับ ๗ และนางสิตานันท์ เกิดศิริรักษ์ วิทยากรระดับ ๖ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ...

กฟผ.เยี่ยมเยือน พบปะพูดคุยกับชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดกระบี่ พร้อมมอบป้ายชุมชนต้นแบบชีววิถี กฟผ.

25 June 2019
กฟผ.เยี่ยมเยือน พบปะพูดคุยกับชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดกระบี่  พร้อมมอบป้ายชุมชนต้นแบบชีววิถี กฟผ.

วันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายทิณรา บัวเกศ วิศวกรระดับ ๑๐ โรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) และนางสาวอุมาวศรี อุณเอกลาภ วิทยากรระดับ ๗ ฝ่ายบริหารด้านการใช้ฟ้าและกิจการเพื่อสังคม (อชก.) เป็นตัวแทน กฟผ. ...

โรงไฟฟ้ากระบี่ฝึกซ้อม แผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริเวณคลังน้ำมันของ กฟผ. ความรุนแรงระดับ ๒

25 June 2019
โรงไฟฟ้ากระบี่ฝึกซ้อม แผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ บริเวณคลังน้ำมันของ กฟผ. ความรุนแรงระดับ ๒

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณคลังน้ำมันบ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แผนกบริหารท่าเรือ โรงไฟฟ้าภาคใต้ (หบทต-ฟ.) ได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ที่ควา...

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

25 June 2019
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ๙ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน ๖๐๐ ขวด ให้กับโรงเรียน...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน ๒๕๖๒ จังหวัดกระบี่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

25 June 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬา มินิมาราธอน ๒๕๖๒ จังหวัดกระบี่   เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสิตานันท์ เกิดศิริรักษ์ วิทยากรระดับ ๖ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน ๑,๒๐๐ ขวด ให้กับการกีฬาแห่งป...

กฟผ.กระบี่ ร่วมออกบูธนิทรรศการ เนื่องในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒

25 June 2019
กฟผ.กระบี่ ร่วมออกบูธนิทรรศการ   เนื่องในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ กฟผ.กระบี่ โดยผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าภาคใต้และฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ร่วมออกบูธนิทรรศการ เนื่องในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งอง...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดโครงการติวเพื่อน้อง ประจำปี ๒๕๖๒

25 June 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่  จัดโครงการติวเพื่อน้อง ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ป.๖ ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากร...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒

25 June 2019
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่   ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ ๑๑ อฟภ. และคณะผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ...

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ หนูน้อยชวนวิ่ง FUNRUN ๒๐๑๙

25 June 2019
กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ หนูน้อยชวนวิ่ง FUNRUN ๒๐๑๙

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้ำดื่ม จำนวน ๓๕ โหล ให้กับศูนย์พัฒนาเ...

กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้าน พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่ ครั้งที่ ๒

25 June 2019
กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรมงานเปิดบ้าน พลังงานบ้านทุ่ง@กระบี่ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมกับพลังงานจังหวัดกระบี่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กศน.อ.เหนือคลอง ...

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint