ผู้บริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้

   sonkiatY นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์
 ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้
 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   tanyaboon นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

หัวหน้ากอง

กบหต-ฟ

        prachuap นายประจวบ ชัยเพชร
หัวหน้ากองบริหาร
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 03-735-3200

 

 

 

 

 

 

 


 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint