โรงไฟฟ้าและเขื่อนของกฟผ.

โรงไฟฟ้าของ กฟผ.

กระบี่แม่เมาะบางปะกงพระนครเหนือพระนครใต้น้ำพองสุราษฎร์จะนะลานกระบือวังน้อยลำตะคองเขื่อนของ กฟผ.

ศรีนครินทร์ภูมิพลสิริกิติ์อุบลรัตน์วชิราลงกรณสิรินธรจุฬาภรณ์น้ำพุงปากมูลรัชชประภาบางลางแก่งกระจานท่าทุ่งนาแม่งัดสมบูรณ์ชล