กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน หารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารละหมาดโรงเรียน

 

 

วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม งานแข่งขันฟุตบอลการกุศลชุมชนบ้านควน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนควน วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารห้องละหมาดของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม นอกเหนือจากกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลในภาคกลางวันแล้ว ในภาคกลางคืน ได้จัดให้มีงานเลี้ยงน้ำชาการกุศลและกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆโอกาสดังกล่าว กผบต-ฟ. ได้นำทีมฟุตบอลโรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมแข่งขันและเป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมสมทบในกิจกรรม โดยมีนายวีรศักดิ์ จงจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ และนายอภิชาติ สัญจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สนามโรงเรียน

05106201

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดปัจฉิมนิเทศโครงการติวเพื่อน้อง ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

 

 

 วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการฯและมอบเกียรติบัตร ให้กับน้องๆนักเรียนในระดับชั้นป.๖ จากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ จำนวน ๖๖ คน ที่เข้าร่วมโครงการติวเพื่อน้อง เตรียมสอบเข้า ม.๑ ปีที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ทั้งนี้โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้กับตนเอง จึงสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โครงการติวเพื่อน้องจึงเกิดขึ้น โดยมีพี่ๆ ผู้ปฎิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ สลับหมุนเวียนกันมาเป็นครูจิตอาสา สอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ ถึง ๑๙.๐๐ น. ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำหรับปีนี้จัดเป็นปีที่ ๓ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่ดีในวิชาดังกล่าว ที่จะนำไปสู่การสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนระดับชั้นนำต่อไป และได้จัดงานปัจฉิมนิเทศในวันนี้ขึ้น โดยมีนักเรียน ผู้ปกครอง พี่ๆผู้ปฏิบัติงาน ร่วมจับฉลาก แลกของขวัญ รับประทานอาหารร่วมกัน

03106221  03106222  03106223  03106224 
03106225  03106226  03106227  03106228 
03106229  03106230  03106231  03106232 
03106233  03106234  03106235  03106236 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint