การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการจัดงานโรงเรียนบ้านคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ “งานรวมน้ำใจสู่คลองรั้ว ครั้งที่ ๓”

 

 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ (กผบต-ฟ.) และนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน ๓๖๐ ขวด ให้กับโรงเรียนบ้านคลองรั้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในการจัดงาน “รวมน้ำใจสู่คลองรั้ว ครั้งที่ ๓” ของโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียนและชาวบ้านคลองรั้ว ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านคลองรั้ว ทั้งนี้โดยมีนายสุริยัน หลานสัน ครูโรงเรียนบ้านคลองรั้ว เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนดังกล่าว

21066201

รงไฟฟ้ากระบี่ ฝึกซ้อมแผนรับเหตุฉุกเฉิน น้ำมันหกรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน ความรุนแรงระดับ ๒

 

 

 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ร่วมกับเรือบรรทุกน้ำมัน จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน น้ำมันหกรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน โดยกำหนดภาวะฉุกเฉิน ความรุนแรงระดับ ๒ ซึ่งเป็นความรุนแรงปานกลาง ที่แผนกบริหารท่าเรือคลังน้ำมันบ้านคลองรั้ว ไม่สามารถปฏิบัติการได้โดยลำพัง จำเป็นต้องขอกำลังสนับสนุนจากโรงไฟฟ้ากระบี่ เหตุการณ์สมมติ ขณะที่นายท่า แจ้งเรือบรรทุกน้ำมัน C.P.45 เข้าเทียบท่า กัปตันเรือแจ้งว่าเกิดมีน้ำมันเตารั่วไหลออกมาจากบริเวณท้ายเรือ เป็นเหตุให้น้ำมันไหลลงสู่ทะเล ประมาณ ๒๐๐ ลิตร จึงแจ้งมายังนายท่า เพื่อขอความช่วยเหลือจากท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งทางท่าเรือได้เข้าดำเนินการควบคุมการแพร่กระจายของน้ำมัน โดยใช้ทุ่นกักน้ำมัน (Boom) และนำอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมัน (Oil Skimmer)และแผ่นซับคราบน้ำมัน ทำการจัดเก็บคราบน้ำมันทั้งหมด มีการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมประจำปี ที่ได้กำหนดเอาไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA เพื่อให้บุคลากร ที่ปฏิบัติงานควบคุมการรับ-ส่งน้ำมัน ที่คลังน้ำมันบ้านคลองรั้ว ได้ซักซ้อมความพร้อมและความเข้าใจ เพิ่มทักษะการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมได้มีการประชุมสรุปผล เพื่อหาจุดแก้ไขที่จะใช้ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป

20066201  20066202  20066203  20066204  20066205 
20066206  20066207  20066208  20066209  20066210 

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint