กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธี เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ นำโดยนางชุติมา โอพั่ง นักบัญชีระดับ ๑๐ กองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดกระบี่ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดีประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมในพิธี  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์ คิดค้น วิจัย และพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการ ฝนหลวง อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการ อเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ

14116221 

14116222

14116224 

14116223

14116225 

14116226

14116222 

       

โรงไฟฟ้ากระบี่ฝึกซ้อม แผนฉุกเฉินอัคคีภัย ED.2 บริเวณท่าเทียบเรือคลังน้ำมัน ของ กฟผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

 

 

 

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณคลังน้ำมันบ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แผนกบริหารท่าเรือ โรงไฟฟ้าภาคใต้ (หบทต-ฟ.) ได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ที่ความรุนแรงระดับ ๒ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้โดยลำพัง ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นภายในโรงไฟฟ้ากระบี่ มาช่วยระงับเหตุ ทั้งนี้โดยมีนายเธียรชัย สำอางศรี วิศวกรระดับ ๙ กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน และนายจินดา เฉิดโฉม หัวหน้าแผนกบริหารท่าเรือ ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเหตุฉุกเฉิน  การฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน EIA ที่ได้กำหนดให้ท่าเทียบเรือ คลังน้ำมันของ กฟผ. ต้องมีการซ้อมแผนดับเพลิงความรุนแรงระดับ ๒ ปีละ ๒ ครั้ง ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้สมมติเหตุการณ์ขณะผู้ปฏิบัติงานแผนกบริหารท่าเรือ ทำการเชื่อมตู้ Control Instrument บริเวณท่าเทียบเรือ ได้เกิดสะเก็ดไฟไปติดผ้าเปื้อนน้ำมัน ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ลามไปติดน้ำมันของ Loading Arm ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ทีมดับเพลิงจากแผนกบริหารท่าเรือ ได้พยายามควบคุมเพลิงในทันที แต่ไม่สามารถระงับเพลิงไหม้ได้ จึงขอความช่วยเหลือมายังโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อส่งทีมสนับสนุนมาช่วยควบคุมเพลิง จนสามารถควบคุมเพลิงได้ เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน ๒ ราย หลังการฝึกซ้อม ทุกทีมได้ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและนำข้อบกพร่องต่างๆ มาปรับใช้ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป

14116201  14116202  14116203  14116204  14116205 
14116206  14116207  14116208  14116209  14116210 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint