โรงไฟฟ้ากระบี่ ซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินน้ำมันรั่วไหลจากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

 

 วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีน้ำมันรั่วไหลจากระบบท่อส่งน้ำมัน ของกฟผ. โดยสมมติเหตุการณ์ ขณะทำการ สูบ-ถ่าย น้ำมัน จากคลังน้ำมันบ้านคลองรั้ว ไปยัง โรงไฟฟ้ากระบี่ มีน้ำมันรั่วไหลจากท่อส่งน้ำมันใต้ดิน ประมาณกิโลเมตรที่ ๖ ของแนวท่อส่งน้ำมัน ไหลลงสู่ลำคลองสาธารณะ บริเวณสะพานคลองยวน หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำมันรั่วไหล แพร่กระจายไปยังแหล่งอื่นและเกิดผลกระทบในวงกว้าง โรงไฟฟ้ากระบี่ จึงสั่งหยุดการ สูบ-ถ่าย น้ำมัน และเข้าระงับเหตุ ขจัดคราบน้ำมัน ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ เป็นการฝึกซ้อมตามแผนประจำปี เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อให้ขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาและการเข้าระงับเหตุ สามารถกระทำได้ทันท่วงที หากมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น สร้างความมั่นใจต่อชุมชนเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของโรงไฟฟ้ากระบี่ อีกทั้งเป็นไปตามกฎหมายกำหนดและตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

05066301  05066302  05066303  05066304 
05066305  05066306  05066307  05066308 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ สนับสนุนกิจกรรมวิทยุรวมการเฉพาะกิจ “กระบี่ปลอดภัยช่วงโควิด-๑๙”

 

 

  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงานมอบเช็คเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้กับชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวิทยุรวมการเฉพาะกิจ “กระบี่ปลอดภัย ช่วงโควิด-๑๙” ซึ่งเครือข่ายสถานีวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดรายการวิทยุรวมการเฉพาะกิจเพื่อสังคม ในช่วงการแพร่ระบาด โควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยมีสถานีวิทยุ FM ๙๓.๕๐ Mhz. Hot Radio เป็นแม่ข่ายและมีสถานีในจังหวัดกระบี่ รับสัญญานเสียง ๕ สถานี ประกอบด้วย FM ๑๐๗.๐/FM ๙๖.๕๐/FM ๙๖.๐/FM ๙๕.๐ และ FM ๙๒.๕๐ Mhz. นายอำนาจ จันทร์คง ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ผู้ประสานงานสถานีแม่ข่าย เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุ FM ๙๓.๕ Mhz. Hot Radio ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

04066301

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint