กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณา การคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๓

 

 

 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเหนือคลอง พลังงานจังหวัดกระบี่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมให้ข้อมูล สนับสนุนประกอบการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับประเทศปี ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดกระบี่ นายพิชิต ชูมณี อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยมีนางสมคิด นุ่มปราณี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน ประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาไร่นาสวนผสม ปี ๒๕๖๓ และคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ จะได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏต่อสาธารณะชนและเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงต่อไป

 26086202  26086201 26086202 

โครงการแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 

 

 

ประกอบด้วย ฝ่ายแพทย์และอนามัย (อพอ.) โรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จัดกิจกรรมให้บริการด้านสาธารณสุข ฟรี โครงการแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒ ตรวจรักษาโรคทั่วไปและอนามัยเคลื่อนที่(สอนการทำสเปรย์,ทรายตะไคร้หอมไล่ยุง,ลูกบอลกำจัดแมลงสาบ) พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์ ให้กับชุมชนต่างๆ รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ รวม ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลคลองขนาน ตำบลตลิ่งชัน ตำบลเกาะศรีบอยา และตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษา อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้ทุกคน ใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ๗๑๗ รายวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขนาน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ โดยนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานในพิธี นายขัยวัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ในส่วนของตำบลคลองขนาน มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น ๑๔๐ ราย

24086221  24086222  24086223  24086224
24086225 24086226 24086227 24086228
24086229 240862210 240862211  

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint