โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

 

 เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับคณะดูงาน จากสถานศึกษาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น ๘๘๔ คน เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆของโรงไฟฟ้ากระบี่ ขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า มาตรการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ภารกิจความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน กฟผ.ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ที่จะเป็นทางเลือก ในการนำไปใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในอนาคต รวมทั้งรับรู้ด้านสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของภาคใต้และของประเทศ วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ แหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ของเหมืองกระบี่ โดยมีผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป นำชมพื้นที่

01036211  01036212  01036214  01036222 
01036215  01036216  01036217  01036218 
 01036223 01036224  01036219   

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint