กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนข้าวกล่องและน้ำดื่มกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักด์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

 

 

 วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ นำอาหารข้าวกล่อง จำนวน ๔๐๐ กล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด ไปมอบให้กับจังหวัดกระบี่ โดยมีนายนิรันด์ สันอีด ผู้ประสานงาน สำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นผู้รับมอบ ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้เลี้ยง อาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ตลาดเก่า—น้ำตกห้วยโต้ อุทยานแห่งชาติเขาพนม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

03046231  03046232  03046203  03046204  03046205   

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint