การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ร่วมสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

 

 

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ สนับสนุน กาแฟกระป๋อง ผ้าเย็น และน้ำดื่ม จำนวน ๑๐๐ โหล ให้กับอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานบริการ อำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชน ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย มูลนิธิ สมาคมกู้ชีพ กู้ภัย อาสาสมัคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง ๗ วันอันตราย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ

04046201


 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint