กฟผ.กระบี่ มอบถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในกิจกรรม แข่งขันกีฬาประเพณี “งานเกาะจำสัมพันธ์”

 

 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ มอบถ้วยรางวัล จำนวน ๑๕ ใบ ให้กับโรงเรียนบ้านเกาะจำ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณี งานเกาะจำสัมพันธ์ ซึ่งโรงเรียนบ้านเกาะจำ คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดงานขึ้น ในระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านเกาะจำ วัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ความรักความสามัคคีของผู้ปกครอง คณะครู นักเรียนและมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทั้งนี้ โดยมีนายวิราว์ วัฒนกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจำ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่

25036220


 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint