กฟผ.กระบี่ รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม การอ่านดีเด่น

 

 

 

 

 วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ เข้ารับเกียรติบัตร ในฐานะเครือข่ายหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมการอ่านดีเด่น ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกระบี่ ได้จัดงาน “วันรักการอ่าน กระบี่เมืองนักอ่าน” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ณ ถนนลานวัฒนธรรม ลานเด็กยิ้ม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมโภชน์ โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้มอบ

04046221  04046222  04046223 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint