กฟผ.กระบี่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย วันสูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ และนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทยวันสูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งทางจังหวัดกระบี่ได้จัดขึ้นณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดย พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันแห่งครอบครัว ที่ให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว ตลอดจนการให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ ในวัยชรา และทำการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดกระบี่ ที่ได้ดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานในระดับดีเด่น และระดับดี

05046231

05046235 

05046232

05046233

05046236 

05046234

05046237

05046238 

 
       

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint