การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ สนับสนุน..โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

 

 

 วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ กฟผ.กระบี่ โดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธี พร้อมถวายปัจจัย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๒ ของสำนักสงฆ์บ้านทุ่งสาคร หมู่ที่ ๔ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีพระจาตุรงค์ ฐิตญาโณ รักษาการประธานสำนักสงฆ์บ้านทุ่งสาคร เป็นผู้รับถวาย ทั้งนี้โครงการบรรพชาฯดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี และฝึกอบรมเด็กเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาปลูกฝังจิตใจ มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณรทั้งสิ้น จำนวน ๑๘ รูป

06046201  06046202  06046203  06046204 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint