การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

 

 

 

 

 วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณด้านหน้า โรงเรียนสังข์ทองวิทยา และ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ โดยมีนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธาน ทั้งนี้อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล กู้ชีพ กู้ภัย ตลอดจนอาสาสมัคร ได้จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการประชาชน ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์การใช้รถใช้ถนนให้มีระเบียบวินัยตามกฎจราจร สนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๗ จุด ประกอบด้วยจุดด่านตรวจหลัก ๒ จุด บริเวณด้านหน้าโรงเรียนสังข์ทองวิทยา ตำบลเหนือคลอง และบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปกาสัย (ถนนเพชรเกษม) จุดด่านตรวจรอง บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ตำบลห้วยยูง บริเวณที่พักสายตรวจตำบลคลองขนาน ที่พักสายตรวจตำบลตลิ่งชัน จุดบริการประชาชนหน้าตลาดนัดบ้านควนเกาะจันทร์ ตำบลโคกยาง และจุดบริการประชาชน หน้า อบต.คลองเขม้า ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ โดยกฟผ.กระบี่ ร่วมมอบน้ำดื่ม จำนวน ๑,๒๐๐ ขวด กาแฟกระป๋อง ๒๐ ลัง ผ้าเย็น ๗ ห่อ เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก บริการประชาชน ในครั้งนี้ด้วย

11046201  11046202  11046203  11046204 
11046205  11046206  11046207  11046208 

 


 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint