กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนงานประเพณี วัฒนธรรม แข่งขันตกปลาบ้านควน ครั้งที่ ๓

 

 

 

 

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ นายชัยวัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ นางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ ๑๑ อฟภ. คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน งานประเพณี วัฒนธรรม แข่งขันตกปลาบ้านควน“ครั้งที่ ๓” ซึ่งเป็นงานการกุศลประจำปีของ หมู่ที่ ๑ บ้านควน ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ที่ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของผู้คนในชุมชน ผ่านชนิดกีฬาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ การจัดงานดังกล่าว มีทั้งกลางวันและกลางคืน ในภาคกลางวัน นอกจากกีฬาแข่งขันตกปลา ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานแล้ว ยังมีกีฬาวอลเล่ย์บอล ฟุตบอล เซปักตะกร้อและกีฬาพื้นบ้าน ส่วนในภาคกลางคืน มีการบรรยายศาสนธรรมและการแสดงความสามารถของเยาวชน เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้ในการดำเนินงานของศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิดบ้านควน โอกาสนี้ วศ.๑๑ อฟภ.ได้เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบเงิน สนับสนุนกิจกรรม โดยมีนายวีรศักดิ์ จงจิตร ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ ณ ซอยท่าเรือ หมู่ ๑ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

17046220  17046227  17046226  17046228   
17046221  17046222  17046224  17046225   

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint