กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรศรีบอยาสามัคคี คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๖๒

 

 

 

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลประกอบผลงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตกรศรีบอยาสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โอกาสที่ได้รับแจ้งจากจังหวัดกระบี่ว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน ของอำเภอเหนือคลอง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๕ จังหวัดสงขลา ส่งคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ปี ๒๕๖๒ ต่อไป ทั้งนี้โดยมีนายปรเมษฐ์

23046201  23046202  23046203  23046204  23046205 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint