กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรม งานประจำปีผู้นำชุมชน คนคลองหวายเล็ก ครั้งที่ ๒

 

 

 วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ นายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมกิจกรรม งานประจำปี ผู้นำชุมชน คนคลองหวายเล็ก ครั้งที่ ๒ ซึ่งผู้นำชุมขน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน หมู่ที่ ๖ บ้านคลองหวายเล็ก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สร้างความปรองดองพร้อมมอบมองรางวัลให้กับคนดีในชุมชน โอกาสนี้ กผบต-ฟ. ได้เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบเงิน สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายนิพนธ์ พยายาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ เป็นผู้รับมอบ

27046201  27046202  27046203  27046204 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint