กฟผ.กระบี่ สนับสนุนการขนย้ายอินทผาลัม เพื่อแจกจ่ายพี่น้องมุสลิม เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.๑๔๔๐ (พ.ศ.๒๕๖๒)

 

 

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่โดยนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน ส่งมอบอินทผาลัม จำนวน ๖,๕๐๐ กิโลกรัม ให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ โอกาสที่ กฟผ.ได้สนับสนุนรถบรรทุก ในการขนย้ายอินทผาลัมจำนวนดังกล่าว จาก กทม. มายัง จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งมอบให้ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับตัวแทนจากมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสเดือนถือศีลอด (รอมฎอน) ประจำปี ฮ.ศ.๑๔๔๐ (พ.ศ.๒๕๖๒) ที่กำลังจะมาถึง

02056201  02056202  02056203  02056204  02056205 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint