กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ ๒๕๖๒

 

 

  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิด กิจกรรม เดิน - วิ่ง เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ มีลูกจ้าง นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๗๐๐ คน โดยมี นางสาวสุนัน เพชรชู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ นายสมพร ชูจิตร ประธานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวทั้งนี้จากการที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ และเป็นวันหยุดตามประเพณีของผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งถือเป็นกำลังของชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองและมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับสถานประกอบกิจการ ภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ในรูปแบบลักษณะของกีฬาสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยให้แก่คนในองค์กร สำหรับปีนี้ได้จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง ระยะทาง ๖ กิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีการจัดกีฬาแรงงานสัมพันธ์ ประกอบด้วย การแข่งขันฟุตบอลอาวุโส การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน วอลเล่ย์บอลชาย วอลเล่ย์บอล หญิง เซปักตะกร้อ ในช่วงปลายเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี มีระเบียบวินัย พบปะสานสัมพันธ์ในองค์กรส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

01056201  01056202  01056203  01056204 

 

 


 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint