กฟผ.กระบี่ รวมพลัง “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฟื้นฟูและพัฒนาคลองปกาสัย

 

 

 

  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วัดปกาสัย หมู่ที่ ๑ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โอกาสที่อำเภอเหนือคลอง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยดำเนินกิจกรรม“อนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองปกาสัยและปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง” เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดี ของประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ทั้งนี้โดยมี นายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง กล่าวรายงานและนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี

03056201  03056202  03056203  03056204 
03056205  03056206  03056207  03056208 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint