กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณา การคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๓

 

 

 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเหนือคลอง พลังงานจังหวัดกระบี่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมให้ข้อมูล สนับสนุนประกอบการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับประเทศปี ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดกระบี่ นายพิชิต ชูมณี อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยมีนางสมคิด นุ่มปราณี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน ประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาไร่นาสวนผสม ปี ๒๕๖๓ และคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ จะได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏต่อสาธารณะชนและเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงต่อไป

 26086202  26086201 26086202 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint