กิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อสังคม ของ กฟผ.ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่

 

 

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิต โรงไฟฟ้ากระบี่ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม หารายได้การกุศลเพื่อจัดสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณะประโยชน์

มอบเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมสมทบทุน การจัดแข่งขันกีฬาการกุศล หารายได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง โดยมีนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง

29096201

 

มอบเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนบ้านคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมสมทบทุน การจัดเลี้ยงน้ำชาการกุศล หารายได้ปรับปรุง โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งรับประทานอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โดยมีนายสมศักดิ์ อาหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเขม้า เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่

29096202


 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint