กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับคณะดูงาน

 

 

 

จากสถานศึกษาต่างๆ จำนวน ๗๕๘ คน เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆของ กฟผ. เช่น ขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า มาตรการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ชนิดเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆในปัจจุบัน รวมถึงเชื้อเพลิงทางเลือกที่จะใช้ผลิตไฟฟ้าในอนาคต สถานการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศในภาพรวมและในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ แนวทางวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ แหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ขุดค้นพบ จากการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ในอดีต โดยมีผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป ตอบข้อซักถามและนำชมพื้นที่

300962001  300962002  300962003  300962004  300962005 
300962006  300962007  300962008  300962009  300962010 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint