กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำโครงงานด้านการใช้ไฟฟ้าแก่.ศูนย์เรียนรู้ กศน.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

 

 

 

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ กศน.ตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ได้สนับสนุนวิทยากร นายพัฒนันท์ รัศมิทัต ช่างระดับ ๗ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานด้านไฟฟ้า แก่เยาวชนจากศูนย์เรียนรู้ กศน.ตลิ่งชัน เรื่องหลักการทำงานของโซลาเซลล์ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ที่ดีด้านพลังงานแก่เยาวชน ในการนำมาประยุกต์ต่อยอดความคิด ประดิษฐ์ชิ้นงานหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันต่อไป

020096201  020096202  020096203  020096204  020096205 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint