กฟผ.กระบี่ สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำโครงงานด้านการใช้ไฟฟ้าแก่.ศูนย์เรียนรู้ กศน.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

 

 

 

ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ กศน.ตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ได้สนับสนุนวิทยากร นายพัฒนันท์ รัศมิทัต ช่างระดับ ๗ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำโครงงานด้านไฟฟ้า แก่เยาวชนจากศูนย์เรียนรู้ กศน.ตลิ่งชัน เรื่องหลักการทำงานของโซลาเซลล์ เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ที่ดีด้านพลังงานแก่เยาวชน ในการนำมาประยุกต์ต่อยอดความคิด ประดิษฐ์ชิ้นงานหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันต่อไป

020096201  020096202  020096203  020096204  020096205 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint