กฟผ.กระบี่ รับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้ มหกรรมวิชาการสู่การสร้างอาชีพ สืบสานศาสตร์พระราชา

 

 

 

 วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ รับมอบเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเรียนรู้แก่เยาวชน ของ ศูนย์เรียนรู้ กศน. ในเขตอำเภอเหนือคลอง ในงานเปิดโลกการเรียนรู้ “มหกรรมวิชาการสู่การสร้างอาชีพ สืบสานศาสตร์พระราชา” ซึ่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเหนือคลอง จัดขึ้น ณ ตลาดสดเทศบาลอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.นอกเหนือจากการสนับสนุนข้อมูลในการทำโครงงานด้านไฟฟ้าแก่ นักศึกษา กศน.แล้ว ในงานดังกล่าว กฟผ.กระบี่ ได้สนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน ๓๐๐ ขวด แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

050096201  050096202  050096203  050096204  050096205  050096206 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint