การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ สนับสนุนกิจกรรมชุมชน..หารายได้ปรับปรุงบาลายบ้านแหลมกรวด

 

 

 

  วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม งานแข่งขันฟุตบอลการกุศลชุมชนบ้านแหลมกรวด หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนบ้านแหลมกรวด วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ปรับปรุงซ่อมแซม“บาลาย”สถานที่สอนเรียนอัลกุรอ่านและปฏิบัติศาสนกิจของเยาวชนในหมู่บ้าน นอกจากกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลในภาคกลางวันแล้ว ในภาคกลางคืน ได้จัดให้มีงานเลี้ยงน้ำชาการกุศลโอกาสดังกล่าว กผบต-ฟ. ได้นำทีมฟุตบอลโรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมแข่งขันและเป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยมีนายหมูด ตาวัน อิหม่ามมัสยิดบ้านแหลมกรวด เป็นตัวแทนรับมอบ นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ากระบี่ได้สนับสนุนน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.”จำนวน ๕๐ โหล ในกิจกรรมชุมชนครั้งนี้ด้วย

070096201  070096202  070096203  070096204  070096205  070096206 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint