กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

 

 

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายภราดร ธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้-๒ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายจำรัส บัวเกตุ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี เป็นประธานในพิธีเปิด

120096201  120096202  120096203  120096204 
120096205  120096206  120096207  120096208 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint