กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม “น้้ำใจ กฟผ.” กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฟื้นฟูและพัฒนาคลองอินทนิล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

 

 

   วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบน้้ำดื่ม “น้้ำใจ กฟผ.” จำนวน ๓๖๐ ขวด ให้กับอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฟื้นฟูและพัฒนาคลองอินทนิล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่่งอำเภอเหนือคลอง ร่วมกับจิตอาสา จัดขึ้น ณ บริเวณสะพานคลองอินทนิล หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โดยมีนายบุญโชค โปแก้ว เจ้าหน้าที่ อส.อำเภอเหนือคลอง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้ากระบี่

250096301


 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint