กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนประเพณี งานทำบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ และนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ มอบเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้กับชุมชนบ้านควนยูง หมู่ที่ ๔ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เพื่อสนับสนุนการจัดทำ “จาด” ในงานทำบุญสารทเดือนสิบ งานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของคนภาคใต้ จัดขึ้น เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบของทุกปี ซึ่งคณะกรรมการสำนักสงฆ์ยูงทอง ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีนายสมพงษ์ ผกามาศ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

270096201  270096202


 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint