การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ สนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

 วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ และนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ มอบข้าวสาร เพื่อร่วมสนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินเจ(กินผัก)ของศาลเจ้าต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

270096301  270096302  270096303  270096304  270096305 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint