การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ สนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจำปี ๒๕๖๒

 

 

 วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหารโรงไฟฟ้าภาคใต้ และนายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ มอบข้าวสาร เพื่อร่วมสนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินเจ(กินผัก)ของศาลเจ้าต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

270096301  270096302  270096303  270096304  270096305 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint