กฟผ.กระบี่ มอบระบบเครือข่าย SERVER ปลดประจำการ ให้วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

 

 

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) และคณะ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย SERVER ปลดประจำการ จำนวน ๑ ชุด ให้กับวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกการเรียนรู้เน้นปฏิบัติจริง ทั้งนี้โดยมีนายเอนก จารุเกียรติกุล หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

03106201  03106202  03106203 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint