กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชน หารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารละหมาดโรงเรียน

 

 

วันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายประภากร เตชะประดิษฐ์ หัวหน้ากองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม งานแข่งขันฟุตบอลการกุศลชุมชนบ้านควน หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนควน วัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารห้องละหมาดของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม นอกเหนือจากกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลในภาคกลางวันแล้ว ในภาคกลางคืน ได้จัดให้มีงานเลี้ยงน้ำชาการกุศลและกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆโอกาสดังกล่าว กผบต-ฟ. ได้นำทีมฟุตบอลโรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมแข่งขันและเป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบเงินจำนวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อร่วมสมทบในกิจกรรม โดยมีนายวีรศักดิ์ จงจิตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ และนายอภิชาติ สัญจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สนามโรงเรียน

05106201


 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint