กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนโครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล “รวมน้ำใจสู่ ศอม.กลางประจำจังหวัดกระบี่(บ้านหนองกก)” ครั้งที่ ๑

 

 

 

นอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล “รวมน้ำใจสู่ ศอม.กลางประจำจังหวัดกระบี่(บ้านหนองกก)” ครั้งที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่(บ้านหนองกก) หมู่ที่ ๒ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อหารายได้ เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือการศึกษาภาคฟัรดูอีนของ ศอม.กลางประจำจังหวัดกระบี่ (บ้านหนองกก) เช่นการปรับปรุงอาคารเรียน เงินค่าตอบแทนครูที่สอนเด็กและเยาวชน ฯลฯ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีโอกาสดังกล่าว นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายสมศักดิ์ ขาวเล็ก อิหม่ามมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ (บ้านหนองกก) เป็นผู้รับมอบ

16026301  16026302  16026303  16026304 
16026305  16026306  16026307  16026308 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint