โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะชุมชน ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

 

 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ นำโดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายธันวา การแข็ง หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้ลงพื้นที่พบปะชุมชน หมู่ที่ ๑,๔,๕ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ณ อาคารโรงเรียนบ้านคลองขนาน(เดิม) หมู่ที่ ๕ เพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ ให้ชุมชนรับทราบ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อฟภ. แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชน ซึ่งกำหนดให้มีการสื่อสารประเด็นสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่กำหนดไว้ใน EIA เช่น ผลกระทบทางอากาศ การขนส่งเชื้อเพลิงและท่าเทียบเรือ แก่ชุมชนทุกเดือน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้ใน EIA ขจัดความกังวล เกิดการยอมรับและไว้วางใจ

18026301  18026302  18026303  18026304  18026305 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint