กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงน้ำชาการกุศล “สถาบันฝึกอบรมจริยธรรมอิสลาม”

 

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน ๓๐ โหล ให้กับสถาบันมูญาฮาดะฮฺ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมจริยธรรมอิสลามและการศึกษาแก่ชุมชนและผู้สนใจหมู่บ้านต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงน้ำชาการกุศล หารายได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนและปรับปรุงอาคารสถานที่ของสถาบันมูญาฮาดะฮฺ ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้น ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนายอานัส เจ๊ะละหวัง ประธานสถาบันมูญาฮาดะฮฺ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่

20026301

 


 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint