กฟผ.กระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

 

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ อสม. เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๘๐ คน โอกาสที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานให้แก่ อสม.ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยขอเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ รับฟังบรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังป้องกันด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลสังคมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยมีผู้ปฏิบัติงานแผนกสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ (หสลภ-ฟ.) แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ (หชฟภ-ย.) ร่วมให้ข้อมูลและนำชมพื้นที่

200263021  200263022  200263023  200263024  200263025 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint