กฟผ.กระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

 

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้  นายวิภู พิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (ช.อฟภ.) และนายธณกร จอมวัน ช.๑๐ กชส-ย./กบหต-ส. ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พ.อ.รังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้บัญชาการ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย โอกาสนำคณาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔ เดินทางเข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของ กฟผ. นำไปปรับใช้ในด้านการรักษาความปลอดภัยของประเทศ

200263031  200263032  200263033  200263034  200263035 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint