กฟผ.กระบี่ นำชุมชนศึกษาดูงาน“แนวทางศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

 

 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้นำชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ หมู่ ๒ บ้านห้วยโสกและหมู่ ๓ บ้านคลองหมาก ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปุญณดลย์ ฟาร์ม หมู่ ๒ ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านนาเกาะไทร หมู่ที่ ๙ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่ วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลองค์ความรู้ในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ใช้สารเคมีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางศาสตร์พระราชา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ศูนย์เรียนรู้ ที่นำแนวทางดังกล่าวมาปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ สามารถพึ่งตนเองได้ อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน CSR ของโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

270263021  270263022  270263023  270263024  270263025  270263026 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint