ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง วัดคลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

 

 

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้าภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ได้สนับสนุนรถกระเช้าพร้อมผู้ปฏิบัติงาน แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดคลองขนาน หมู่ ๕ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ตามที่ผู้นำชุมชนและเจ้าอาวาสวัดคลองขนาน ได้ขอความอนุเคราะห์มายังโรงไฟฟ้ากระบี่ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานที่ในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา ซุ้มประตูวัดดังกล่าว เพิ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางวัดมีกำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมฉลองซุ้มประตู ในวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่จะถึงนี้ การดำเนินการในครั้งนี้ประกอบด้วย การติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง จำนวน ๒ ชุด ,การดึงสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ ยาว ๓๐ เมตร,การติดตั้งชุดกล่องคอนโทรลเบรกเกอร์ ๒ ตัวและการติดตั้ง Photo Switch จำนวน ๑ ตัว

06036301  06036303 
06036302  06036304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint