กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรม"งานสานสัมพันธ์วัน ฟ้า - แดง ครั้งที่ ๑๑"

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กฟผ.กระบี่ โดย นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน นำทีมฟุตบอลโรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอลการกุศล งาน “สานสัมพันธ์วัน ฟ้า-แดง ครั้งที่ ๑๑” ๕๒ ปี เกาะปู ซึ่งโรงเรียนบ้านเกาะปู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าและชาวบ้านเกาะปู หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อระดมทุนจัดหางบประมาณในการต่อเติมถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สนามโรงเรียนบ้านเกาะปู

15036301  15036302  15036303 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint