โครงการสรุปผลการศึกษา การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ปลูก ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่

 

 

 

 

 วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ กศน. ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร “การศึกษาการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่” ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ได้ว่าจ้างบริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการศึกษาผลผลิตปาล์มน้ำมันรอบๆ โรงไฟฟ้ากระบี่ ว่าได้รับผลกระทบจากการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ากระบี่หรือไม่อย่างไร ซึ่งได้ดำเนินการศึกษามาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลา ๕ ปี สำหรับปีนี้เป็นการสรุปผลการศึกษา โดย กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ประกอบด้วย ตำบลคลองขนาน,ตำบลปกาสัยและตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เข้าร่วม โดยมีทีมงานวิทยากร จากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน บริษัทยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน)ฯ เป็นผู้บรรยาย และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดการสวนปาล์มน้ำมันที่ถูกต้อง ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่สนใจ

05116301  05116302  05116303  05116304 
05116305  05116306  05116307  05116308 
05116309  05116310  05116311  05116312 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint