รฟ.กระบี่จัดกิจกรรมเปิดบ้านพร้อมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการเปิดบ้าน กฟผ. กระบี่ และ กิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่ายเยาวชน” ซึ่ง กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ จัดขึ้น โดยเชิญคณะครูและนักเรียน กศน.ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่อาศัยในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ จำนวน๒๔ คน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความรับผิดชอบของหน่วยงาน กฟผ.ในด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ รวมทั้งมาตรการต่างๆ ที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ได้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังบรรยายสรุปจากวิทยากรผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่รับผิดชอบโดยตรงของงานแต่ละด้าน เช่น มาตรการป้องกันของหน่วยงานและการดูแลตนเองจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน Covid-๑๙ โดย งานสุขภาพอนามัยการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย แผนกสิ่งแวดล้อม,ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดย แผนกเคมี จากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชมพื้นที่ภายในโรงไฟฟ้า และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของท่าเทียบเรือคลังน้ำมัน ของ กฟผ.ที่บ้านคลองรั้ว โดย แผนกบริหารท่าเรือ เพื่อให้คณะได้เห็นเชิงประจักษ์ และสร้างเครือข่ายสื่อบุคคล ที่จะสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ แก่บุคคลทั่วไป ขจัดความกังวล เกิดการยอมรับและไว้วางใจต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ และเวลา ๑๕.๓๐ น. นายนิติ ปัทมาคมสัน วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวปิดโครงการฯ ณ ห้อง Control Room คลังน้ำมันบ้านคลองรั้ว

09116301  09116302  09116303  09116304 
09116305  09116306  09116307  09116308 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint