กฟผ.กระบี่ ร่วมกับชุมชนตำบลปกาสัยจัดกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ คลองปกาสัย

 

 

 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ท่าน้ำวัดปกาสัย ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับอำเภอเหนือคลอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านตำบลปกาสัย จัดกิจกรรมปล่อยลูกพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่คลองปกาสัย เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นแหล่งต้นทุนทางอาหารและสร้างประโยชน์ให้กับวิถีชีวิตชาวประมงท้องถิ่นในอนาคตและเป็นการรณรงค์ให้ชุมชน ได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ ทั้งนี้โดยมีนายวิภู พิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานพิธีเปิด

171163021  171163022  171163023  171163024 
171163024  171163025  171163027   171163028

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint