การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ร่วมกิจกรรมระดมทุน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านคลองเขม้า

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านคลองเขม้า หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายกฤษณชัย ไสไทย หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้ากระบี่ (งรป-อฟภ.) นำทีมฟุตบอลโรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลการกุศล ระดมทุนหารายได้ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา (บริหารจัดการจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวและปรับปรุงภูมิทัศน์) ซึ่งโรงเรียนบ้านคลองเขม้า ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำท้องถิ่น ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านคลองเขม้า โอกาสดังกล่าว งรป-อฟภ. ได้เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีนายภควัตร สูน่าหู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขม้า ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาและเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ เป็นผู้รับมอบ

21116301  21116302  21116303 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint