กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

 

 

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานต่างๆ จำนวน ๒๗๘ คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของ กฟผ. เช่น ประวัติการกำเนิดไฟฟ้าในประเทศไทย ขั้นตอนในการผลิตกระแสไฟฟ้า โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆและชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ ทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าในอนาคต มาตรการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ สถานการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ แนวทางวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ แหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ขุดค้นพบจากการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์กระบี่ในอดีต โดยมีผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป ตอบข้อซักถามและนำชมพื้นที่

30116301  30116302  30116303  30116304 
30116305  30116306  30116307  30116308 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint