โครงการแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขนาน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จัดกิจกรรมให้บริการด้านสาธารณสุข ตรวจรักษาโรคทั่วไป ฟรี ให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ รวม ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลคลองขนาน ตำบลตลิ่งชัน ตำบลเกาะศรีบอยา และตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษา อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้ทุกคน ใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ๖๐๐ ราย

01126301  01126302  01126303  01126304  01126305 
01126306  01126307   01126308 01126309   01126310
01126311   01126312 01126313  01126314  01126315 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint