กฟผ.กระบี่ สนับสนุนของรางวัล งานปีใหม่และงานกาชาด จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๖๔

 

 

 

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ โดยนายนิติ ปัทมาคมสัน วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบตู้เย็น จำนวน ๑ ตู้ และพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๓ ตัว ให้กับอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อส่งมอบต่อให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ใช้เป็นของรางวัลการออกร้านกาชาด หารายได้เป็นทุนสนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน ในภารกิจของเหล่ากาชาดของหวัดกระบี่ ในงานปีใหม่และงานกาชาดของจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้โดยมีนายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอเหนือคลอง เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง

07126301


 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint