กฟผ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตของผู้พิการตำบลคลองขนาน

 

 

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยนายนิติ ปัทมาคมสัน วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน แผนก หชฟภ-ย. เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต ของผู้พิการตำบลคลองขนาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนานจัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ชีวิต รู้ถึงบทบาทหน้าที่และสิทธิที่ตนพึงได้รับ สามารถสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับครอบครัว โดยนายพรจรัส กงสะเด็น ปลัดอบต.คลองขนาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาววรัญญา ธรรมปิลันธน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน เป็นประธานในพิธีโอกาสดังกล่าว วศ.๑๑ อฟภ.ได้เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบสิ่งของ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น เพื่อใช้เป็นรางวัลในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยมี รอง นายก อบต.คลองขนาน เป็นผู้รับมอบ

 22126301 22126302 221263003   22126304
 22126305  22126306  22126307  22126308

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint