กฟผ. กระบี่ ร่วมพิธีเปิดงาน“ชิม ช็อป ใช้ ไหว้พระเหนือคลอง”

 

 

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กฟผ.กระบี่ โดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ร่วมพิธีเปิดงาน “ชิม ช็อป ใช้ ไหว้พระเหนือคลอง” ณ ศาลเจ้าเจ้งจุ้ยจ้อซู้ก๋ง (หลาดมังกร) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งอำเภอเหนือคลอง โดยนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง ได้เล็งเห็นถึงอัตลักษณ์ของวิถีชุมชนคนเหนือคลอง จึงใช้ประเพณีวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี

22026301  22026302  22026303  22026304 

กฟผ.กระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

 

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อันดามัน ๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้  นายวิภู พิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (ช.อฟภ.) และนายธณกร จอมวัน ช.๑๐ กชส-ย./กบหต-ส. ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย นำโดย พ.อ.รังพิรัชต์ แย้มเกษร รองผู้บัญชาการ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย โอกาสนำคณาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔ เดินทางเข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของ กฟผ. นำไปปรับใช้ในด้านการรักษาความปลอดภัยของประเทศ

200263031  200263032  200263033  200263034  200263035 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint