กฟผ.กระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม

 

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ อสม. เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑๘๐ คน โอกาสที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานให้แก่ อสม.ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยขอเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ รับฟังบรรยายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆ ในการเฝ้าระวังป้องกันด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลสังคมชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยมีผู้ปฏิบัติงานแผนกสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ (หสลภ-ฟ.) แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ (หชฟภ-ย.) ร่วมให้ข้อมูลและนำชมพื้นที่

200263021  200263022  200263023  200263024  200263025 

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงน้ำชาการกุศล “สถาบันฝึกอบรมจริยธรรมอิสลาม”

 

 

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายไสว ชีพเจริญวงศ์ วิทยากรระดับ ๙ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ มอบน้ำดื่ม “น้ำใจ กฟผ.” จำนวน ๓๐ โหล ให้กับสถาบันมูญาฮาดะฮฺ หมู่ที่ ๒ ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมจริยธรรมอิสลามและการศึกษาแก่ชุมชนและผู้สนใจหมู่บ้านต่างๆ เพื่อร่วมสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงน้ำชาการกุศล หารายได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนและปรับปรุงอาคารสถานที่ของสถาบันมูญาฮาดะฮฺ ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้น ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนายอานัส เจ๊ะละหวัง ประธานสถาบันมูญาฮาดะฮฺ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่

20026301

 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint