กฟผ. โรงไฟฟ้ากระบี่ ต้อนรับคณะเยี่ยมชม เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับคณะ

 

 

 

 

ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ ยังเป็นหน่วยงานที่สถานศึกษาต่างๆ ให้ความสนใจนำคณะครู นักเรียน เข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณ ให้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต เนื่องจากเรื่องราวของพลังงานไฟฟ้า เป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตทั้งนี้ในการเยี่ยมชมของคณะดูงานต่างๆ จะได้รับฟังการบรรยาย เรื่องราวของประวัติการกำเนิดไฟฟ้าในประเทศไทย โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ และชนิดของเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ กระบวนการขั้นตอนในการผลิตไฟฟ้า มาตรการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ แนวทางวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ฯลฯ รวมทั้งเยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการซากดึกดำบรรพ์ แหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ที่ขุดค้นพบจากการทำเหมืองถ่านหินลิกไนต์กระบี่ในอดีต โดยมีผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และนำชมพื้นที่

0131126231  0131126232  0131126233  0131126234  0131126235 
0131126236  0131126237  0131126238  0131126239   0131126240
0131126241         
         

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “๑๐๐ ปี ธรรมาวุธ”

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม ต.ปกาสัย อ.เหนือคลองจ.กระบี่ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ. เข้าร่วมงานพร้อมมอบเงิน จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม ในการจัดกิจกรรม “๑๐๐ ปี ธรรมาวุธ” ซึ่งทางโรงเรียนฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนและระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาและภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยมีนายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากระบี่ เป็นตัวแทนรับมอบ

29126201  29126202  29126203  29126204 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint