โรงไฟฟ้ากระบี่ ลงพื้นที่พบปะชุมชน ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

 

 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงไฟฟ้ากระบี่ นำโดยนายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ นายธันวา การแข็ง หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้ากระบี่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้ลงพื้นที่พบปะชุมชน หมู่ที่ ๑,๔,๕ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ณ อาคารโรงเรียนบ้านคลองขนาน(เดิม) หมู่ที่ ๕ เพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากระบี่ ให้ชุมชนรับทราบ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ อฟภ. แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายชุมชน ซึ่งกำหนดให้มีการสื่อสารประเด็นสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่กำหนดไว้ใน EIA เช่น ผลกระทบทางอากาศ การขนส่งเชื้อเพลิงและท่าเทียบเรือ แก่ชุมชนทุกเดือน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการดำเนินงานโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ระบุไว้ใน EIA ขจัดความกังวล เกิดการยอมรับและไว้วางใจ

18026301  18026302  18026303  18026304  18026305 

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนโครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล “รวมน้ำใจสู่ ศอม.กลางประจำจังหวัดกระบี่(บ้านหนองกก)” ครั้งที่ ๑

 

 

 

นอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โรงไฟฟ้ากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ เดิน-วิ่ง การกุศล “รวมน้ำใจสู่ ศอม.กลางประจำจังหวัดกระบี่(บ้านหนองกก)” ครั้งที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่(บ้านหนองกก) หมู่ที่ ๒ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อหารายได้ เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือการศึกษาภาคฟัรดูอีนของ ศอม.กลางประจำจังหวัดกระบี่ (บ้านหนองกก) เช่นการปรับปรุงอาคารเรียน เงินค่าตอบแทนครูที่สอนเด็กและเยาวชน ฯลฯ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีโอกาสดังกล่าว นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นตัวแทนหน่วยงาน กฟผ.กระบี่ ร่วมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายสมศักดิ์ ขาวเล็ก อิหม่ามมัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ (บ้านหนองกก) เป็นผู้รับมอบ

16026301  16026302  16026303  16026304 
16026305  16026306  16026307  16026308 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint