กฟผ.กระบี่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” โครงการบำเพ็ญประโยชน์สิ่งแวดล้อมชายหาดสะอาด

 

 

 

 

 วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ชายหาดบ้านหาดยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.กระบี่ นำโดยนายชัยวัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โอกาสที่สถานีตำรวจภูธรคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์สิ่งแวดล้อมชายหาด ณ บริเวณชายหาดบ้านหาดยาว เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดี ของประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ทั้งนี้โดยมี พันตำรวจโทปิยะวัฒน์ สุพรรณพงศ์ สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรคลองขนาน กล่าวรายงานและพลตำรวจตรี ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี

28096201  28096202  28096203  28096204  28096205 

กฟผ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนข้อมูลประกอบการพิจารณา การคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๓

 

 

 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ หัวหน้ากองบริหาร โรงไฟฟ้าภาคใต้และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้ากระบี่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเหนือคลอง พลังงานจังหวัดกระบี่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมให้ข้อมูล สนับสนุนประกอบการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสม ระดับประเทศปี ๒๕๖๓ ซึ่งจังหวัดกระบี่ นายพิชิต ชูมณี อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผ่านเข้ารอบสุดท้าย โดยมีนางสมคิด นุ่มปราณี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน ประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาไร่นาสวนผสม ปี ๒๕๖๓ และคณะกรรมการ ร่วมพิจารณาสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ จะได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏต่อสาธารณะชนและเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงต่อไป

 26086202  26086201 26086202 

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint