กฟผ.โรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ชุมชน“หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

 

  วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ กศน.ตลิ่งชัน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายธันยบูรณ์ สกลกิติวัฒน์ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แก่ประชาชนหมู่ที่ ๑ บ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน โอกาสที่ กศน.ตำบลตลิ่งชัน สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเหนือคลอง ได้จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การทำน้ำหมักชีวภาพ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และขอสนับสนุนวิทยากรจากโรงไฟฟ้ากระบี่ นายไพโรจน์ เทียนทอง เลขานุการโครงการชีววิถีฯ บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

13026323  13026321  13026322  13026324 
13026325  13026326     

กฟผ.กระบี่ ให้การต้อนรับคณะสาธารณสุขอำเภอเหนือคลองดประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

 

 

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้ากระบี่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โอกาสขอใช้สถานที่ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้ากระบี่ ในการจัดประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ของอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จำนวน ๘ ตำบล ๑ เทศบาล โดยมีนายเชาวลิต ลิบน้อย วิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

13026301  13026302  13026303  13026304 

 savePlant 

savePlant krabi 

travelaroundKB

 

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint