โครงการแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 

 

 

ประกอบด้วย ฝ่ายแพทย์และอนามัย (อพอ.) โรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จัดกิจกรรมให้บริการด้านสาธารณสุข ฟรี โครงการแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.กระบี่ ประจำปี ๒๕๖๒ ตรวจรักษาโรคทั่วไปและอนามัยเคลื่อนที่(สอนการทำสเปรย์,ทรายตะไคร้หอมไล่ยุง,ลูกบอลกำจัดแมลงสาบ) พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์ ให้กับชุมชนต่างๆ รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ รวม ๔ ตำบล ประกอบด้วย ตำบลคลองขนาน ตำบลตลิ่งชัน ตำบลเกาะศรีบอยา และตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษา อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้ทุกคน ใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ๗๑๗ รายวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขนาน หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ โดยนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง เป็นประธานในพิธี นายขัยวัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ในส่วนของตำบลคลองขนาน มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น ๑๔๐ ราย

24086221  24086222  24086223  24086224
24086225 24086226 24086227 24086228
24086229 240862210 240862211  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองขนาน ครั้งที่ ๒๒

 

 

 

 วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเธียรชัย สำอางศรี วิศวกรระดับ ๙ กองการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ เป็นตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองขนาน ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาหน้าที่ทำการอบต.คลองขนาน ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีพิธีเปิดและปิดการแข่งขันในวันเดียวกัน วัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อต้องการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยและความสามัคคีของผู้คนระหว่างชุมชนและประชาชนในตำบลคลองขนาน สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา กฟผ.กระบี่ โดยนางสาวนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ ๑๑ โรงไฟฟ้าภาคใต้ ได้เป็นตัวแทนหน่วยงาน มอบเสื้อ จำนวน ๙๐ ตัว ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน เพื่อใช้ในขบวนพาเหรดและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนในครั้งนี้ โดยมีนายประเสริฐ สันหาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน

 24086201 24086202  24086203   24086204

 savePlant

banner fossil

banner golf

banner egat

banner commu

banner erc

banner energy

banner WW

banner cleancoalkrabi

banner 6question

banner applicate

banner complaint